PA Sushi/Sashimi Party Tray (60 pcs)

Sashimi (12 pcs), sushi (12 pcs), spicy tuna roll (6 pcs), salmon roll (6 pcs), California roll (12 pcs), shrimp tempura roll (6 pcs), cucumber roll (6 pcs)
Add picture
PA Sushi/Sashimi Party Tray (60 pcs)
Photo for Reference Only

$ 59.98