PC Sushi Party Tray (48 pcs)

Sushi (12 pcs), California roll (6 pcs), shrimp tempura roll (6 pcs), salmon roll (6 pcs), tuna roll (6 pcs), spicy tuna roll (6 pcs), cucumber & avocado roll (6 pcs)
Add picture
PC Sushi Party Tray (48 pcs)
Photo for Reference Only

$ 53.99