S14 House Sashimi Combination (21pcs)

3pcs each Salmon, 3pcs Tuna, 3pcs Yellow Tail, 3pcs Octopus, 3pcs Red Snapper, 3pcs Butter Fish, 3pcs Shrimp

$ 23.98